Lehrerkollegium im Schuljahr 2023/24 - Foto:  Katharina Hundemer, Landshut

Im Schuljahr 2023/24 unterrichten folgende Lehrkräfte an unserer Schule:

1a    P. Riedel, StR GS

2a    R. Thiele, LAAin

3a    G. Remberg, KR

4a    M. Mayer, Lin

 

5       M. Weichslberger, Lin

6       C. Zeiler, L

8       T. Horn, L

1b    A. Bachmeier, Lin

2b    A. Klug, StR GS

3b    M. Zweckl, Lin

4b    H. Leidner, Lin

1c    F. Freudenstein, L


S. Föckersperger, Rin

 

S. Bauer, Lin

S. Braun, FöLin

A. Brehler, RLin i. K. (kath. Religion)

N. Ferstl, FLin m/t

R. Fischer, Lin (MR)

K. Gamringer, StR FöS (MS)

J. Girschick, Lin

M. Graf, FL m/t

G. Huber, FOLin EG

J. Rose, LAAin (GS)

 

 

F. Schiller, L

B. Schneider, StR FöS (GS)

G. Schober,  FOLin EG

H. Seredinski, RLin i. K. (kath. Religion)

N. Stahn, FöLAAin

A. Storm, Lin

M. Thurmaier , Lin (MR)

M. Vornehm, Lin

S. Wingruber, Lin (MR)